ஐஐடி மாணவி பாத்திமா கொலைக்கு நீதி கோரியதற்காக, தோழர்கள் கண. குறிஞ்சி , நிலவன் நள்ளிரவில் கைது…

தமிழக அரசே ! அடக்குமுறையைக் கைவிடு.
தோழர்களை உடனே விடுதலை செய்.

தமிழ்த் தேசக் குடியரசு இயக்கம்

29-11-2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *