கோவையில் ஏழு தமிழர் விடுதலைக்கான தெருமுனை கூட்டப் பரப்புரை கோவை மாவட்டச் செயலாளர் தோழர். திலகர் தலைமையில்  20-02-2019 அன்று நடைபெற்றது.

20.02.2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *