செவ்வணக்கம்

==================================

‘கம்யூனிசம் நேற்று-இன்று-நாளை” புத்தகத்தின் மூலம் எளிய முறையில் கம்யூனிச நூலை எழுதியவர், பத்திரிக்கையாளர். இடதுசாரி சிந்தனையாளர் தோழர் இரா.ஜவஹர் அவர்களுக்கு செவ்வணக்கம்.

தமிழ்த் தேசக் குடியரசு இயக்கம்

9894835373

28.05.2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *