தமிழ்த் தேசக் குடியரசு இயக்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் தோழர் சிவ காளிதாசன் அவர்களுடைய தாயார் இன்று மதியம் 12 மணி அளவில் இயற்கை எய்தியுள்ளார். அம்மா அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கத்தை தமிழ்த் தேசக் குடியரசு இயக்கம் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

02.06.21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *