புரட்சியாளர் அம்பேத்கருக்கு வீரவணக்கம்.

சாதி ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக அணிதிரள்வோம்.

இந்துத்துவப் பாசிசத்திற்கு எதிராக ஒன்று படுவோம்.

தமிழ்த் தேசக் குடியரசு இயக்கம்

14.04.2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *