தோழர் சிவ.செந்தமிழ்வாணன் (பொதுச்செயலர்,த. தே. கு.இ) அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் தோழர்கள் பொழிலன் (தமிழக மக்கள் முன்னணி) , க. இரா.தமிழரசன்(தமிழகத் தொழிலாளர் முன்னணி`6) ,கண. குறிஞ்சி(மக்கள் சிவில் உரிமைக் கழகம்) ,…