விஷ்வ ஹிந்து பரிசத் என்ற பயங்கரவாத அமைப்பு தமிழகத்தில் மத கலவரங்களை உருவாக்கும் நோக்கத்தில் நடத்தி வரும் ரதயாத்திரைக்கு அனுமதி வழங்கும் தமிழக அரசு, ரத யாத்திரைக்கு அனுமதி கூடாது , தடை விதிக்க…

தமிழ்த் தேசியப் பேரியக்கம் 1956 க்குப் பின் தமிழ்நாட்டில் குடியேறியவர்களை வெளியேற்ற வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தது. தற்போது தமிழர் வேலை உறுதிச் சட்டம் என்ற அறிக்கையில் 25 ஆண்டுகள் தமிழ்நாட்டில் வசிப்போருக்கு வேலை…